Hjärnträning Företag

Friskvård - minskad stressnivå och ökat motstånd mot utbrändhet

Minskad stressnivå och ökat motstånd mot utbrändhet

Lättare att minnas information

Bättre på att klara att göra flera saker samtidigt

Enklare att lösa och övervinna problem

Förmåga att organisera

Kreativare

Ökad fysisk aktivitet

Mer avslappnad

Förbättrad sömn

Effektivare och mer välmående på arbetsplatsen med rörelsebaserad hjärnträning

Att ha hjärnträning på arbetsplatsen är ett fint alternativ för välmående, motiverade anställda och ökad produktivitet. 

 

Rörelsebaserad hjärnträning för hälsa, prestation och livskvalitet. Det är en träningsmetod som kombinerar ovana rörelser, tänkande och uppfattningsförmåga på ett strukturerat och lustfyllt sätt.

 

Målet med träningen är att kunna använda en större del av hjärnans potential för att må och prestera bättre i det dagliga livet. 

Träningen kan fördelas på en 10 minuters effektiv rörelsepaus varje dag, en halvtimme två gånger i veckan, eller en sammanhängande träningstimme i veckan.