Hjärnträning Förvärvad skada

Effektivare rehabilitering

Minskad stressnivå

Bättre balans, motorik och reaktionsförmåga

Mer avslappnad

Förbättrad sömn

Minskad hjärntrötthet

Bättre minne – arbetsminne

Kreativare

Ökat välmående

Lättare att klara att göra flera saker samtidigt

Förbättrad uppmärksamhet och koncentrationsförmåga

Mindre hjärntrött, bättre sömn och minne genom att träna hjärnan

Att träna hjärnan handlar inte om att påverka en fysisk skada eller för att behandla enskilda problem. Hjärnträningen är alltså ingen ”terapi” eller behandlingsform, men eftersom syftet med träningen är att utveckla hjärnan, kan träningsmetoden bidra till att öka effektiviteten i olika behandlingsupplägg.

 

Genom att påverka hjärnans förmåga och funktion får man effekt på olika sätt. Tillstånd eller situationer där det kan vara intressant att komplettera med hjärnträning kan exempelvis vara vid stroke eller annan förvärvad hjärnskada, hjärnskakning, hjärntrötthet eller Post Covid.