Hjärnträning Idrott

Fatta snabba och rätta beslut på plan

Fatta snabbare och bättre beslut

Bättre balans

Förbättrad koordination

Bättre reaktionshastighet

Lägre stresspåslag – betyder färre misstag

Ökad koncentrationsförmåga

Förbättrat synfält

Bättre arbetsminne

Förbättrad rumsuppfattning och avståndsbedömning

Prestera bättre med rörelsebaserad hjärnträning - utveckla uppfattningsförmågan, koordinationen och synen

Träningsmetoden kombinerar ovana rörelser med tankeuppgifter och utmaningar för uppfattningsförmågan. Det innebär ingen fysisk belastning på kroppen. Att träna hjärnan är ett bra komplement till fys- och grenspecifik träning.

 

Som idrottare vill du ha bra balans, god koordination och vara reaktionssnabb. Du vill kunna läsa av spelet vilket kräver att du uppfattar och bearbeta syn-, känsel-och hörselintryck snabbt och kan då ta bra beslut i högt tempo och under press.

 

Som spelare där spelet kretsar kring t.ex. boll eller puck behöver du kunna följa bollen eller pucken i olika hastigheter och bedöma avstånd, även avstånd till med- och motspelare. Därför vill du ha ett väl fungerande synfält (perifert seende) samt djupseende. 

Övningarna varieras och svårighetsgraden stegras redan innan du behärskar en övning. Det viktiga är alltså inte att lära sig en övning eller att lyckas. Det viktiga är att försöka utan krav på prestation eller resultat.Detta är nästan alltid frustrerande för elitidrottare som är vana vid att prestera. Det är dock det som blir nyckeln till att effektivt utmana och utveckla hjärnan för att kunna prestera på högre nivå.

 

Rehabilitering efter skada kan med fördel kompletteras med hjärnträning. Genom att förbättra exempelvis uppfattningsförmåga, reaktionshastighet, beslutsförmåga och koordination kan du hålla i gång och förbättra förmågor som inte är kopplade till fysisk belastning. Därmed kan du få en smidigare återgång till tävling/match efter skada.

 

Att träna hjärnan kan även ses som ett positivt avbrott i den ofta monotona rehabiliteringsträningen.