Bild på Karin Almqvist

Karin Almqvist

Life Kinetik-tränare med idrottsbakgrund

Jag heter Karin Almqvist och har min bakgrund inom idrotten som före detta handbollsspelare i IK Sävehof. 2019 utbildade jag mig till Life Kinetik-tränare och har sedan dess ägnat mig åt denna spännande träningsmetod.

Framsteg i den individuella utvecklingen

Idag arbetar jag i skolan och tränar elever i anpassad grundskola i denna innovativa träningsmetod. Med flera års erfarenhet av rörelsebaserad hjärnträning med yngre barn med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) har jag kunskap kring hur vi gör träningen lustfylld och anpassar efter individuella behov. 

Det är otroligt inspirerande att se deras vilja, glädje och fulla fokus på uppgifterna.

Optimerad idrottsprestation genom bättre uppmärksamhet och kroppskontroll

Genom att kombinera min idrottsbakgrund och min kunskap om rörelsebaserad hjärnträning har jag fått förmånen att träna Life Kinetik med damseniorer och ungdomslag inom handbollen. 

Det är riktigt motiverande att se den skillnad hjärnträning kan göra för idrottare. Framför allt när det gäller uppfattningen vad som händer, snabbt kunna bearbeta synintryck och koordinera sina rörelser i rätt tid.

Förbättrad livssituation

I rehabiliteringen efter stroke och vid hjärntrötthet efter Covid märks snabbt vilken skillnad en träning som kombinerar ovana rörelser, tänkande och uppfattningsförmåga på ett strukturerat och lustfyllt sätt kan göra för individen.


Jag ser fram emot möjligheten att vara en del i träningen där vi kan anpassa och välja fungerande rörelser och skapa samma kopplingar i hjärnan som krävs för att klara större rörelser som t.ex. att gå.

Att träningen upplevs bidra till förändring i form av större lugn, minskad stress, gladare och mer välmående stämmer väl överens med vad som händer i hjärnan eftersom må bra-hormonet dopamin utsöndras och utsöndringen av  stress-hormonet kortisol minskar.

Det är fantastiskt när en träningsmetod bidrar till en förändring av en individs livskvalitet.

Stärk det synaptiska nätverket i hjärnan

Det bästa med träningsmetoden är att oavsett fysisk status, ålder eller förkunskaper kan alla träna. Det är speciellt när vi försöker lära oss nya saker som hjärnan stimuleras till att skapa fler kopplingar mellan våra hjärnceller. Ju fler kopplingar vi har desto bättre rustad är hjärnan vid demens.

Jag kommer uppskatta träningsgrupperna med seniorer, den glädjen och entusiasmen är svår att överträffa. 

Vi utnyttjar liten del av vår hjärnas kapacitet, det finns stor potential hos alla. 


Må och prestera bättre i det dagliga livet.

Med mitt engagemang för hjärnträning är jag gärna med och bidrar på arbetsplatser för ännu mer motiverade, välmående och produktiva anställda.

Välkommen att upptäcka fördelarna med hjärnträning och se vilken skillnad det gör för dig!