Hjärnträning Seniorer

Förebygga demens

Bättre balans, motorik och reaktionsförmåga

Minskad risk för fallolyckor

Bättre minne - arbetsminne

Förbättrad uppmärksamhet och koncentrationsförmåga

Ökad självsäkerhet och välmående

Förebygga och fördröja demens

Öka hjärnans prestationsförmåga och få en mer stimulerande och aktiv vardag.

Träningen är lågintensiv och kan tränas oavsett fysisk status, ålder eller förkunskaper. ​

 

Vi tränar hjärnan genom ovana rörelser, nya intryck och utmaningar. Det är speciellt när vi försöker lära oss nya saker som hjärnan stimuleras till att skapa fler kopplingar mellan våra hjärnceller, stärker det synaptiska nätverket i hjärnan. Detta innebär att vi kan tillgodogöra oss en större del av hjärnans potential och öka hjärnans prestationsförmåga. Denna utökade kognitiva reserv* gör hjärnan mer motståndskraftig mot utvecklingen av demens.

Träningen ger en mer stimulerande och aktiv vardag. Att träna hjärnan är både roligt och utmanande och det är ofta nära till skratt under träningspassen.

Kognitiv reserv*, även ”hjärnreserv” eller ”reservkapacitet i hjärnan” är ett koncept inom neuropsykologin som används för att förklara hjärnans förmåga att klara av eller kompensera för förändringar som uppstår genom åldrande eller någon form av sjukdom. Läs mer om begreppet kognitiv reserv på www.alzheimersverige.se.


WHO räknar låg utbildningsnivå (mindre kognitiv reserv) som en av 12 påverkbara riskfaktorer för att utveckla demens. De går alltså att påverka genom livsstilsändringar och träning.

 

Läs mer om påverkbara riskfaktorer för att utveckla demens på www.hjarnfonden.se.